S&OP Consulting

Om ervoor te zorgen dat uw supply chain probleemloos verloopt, moet u het best mogelijke vraagplanningsproces aan de basis zetten. Demand Planning Consulting gebruikt John Galt’s software en bouwt verder op onze Forecastability Analyse om uw optimale proces te bewerkstelligen. Met een sterke vraagplanning, is uw bedrijf in staat om een planningsproces op te stellen waarmee u uw volledige potentieel kunt bereiken.
  • Identificeer de essentiële factoren die uw vraag bepalen
  • Kies de meest nauwkeurige voorspellingsmethode en groepeer uw bedrijf in verschillende niveaus
  • Segmenteer uw producten ten behoeve van de voorspellingsnauwkeurigheid en bepaal een toepasselijke strategie per segment
  • Bepaal wie in het planningsproces betrokken moeten worden
  • Stel actieplannen en workflow op om de procesefficiëntie te verhogen
Aan het einde van Demand Planning Consulting, zal uw team een duidelijk zicht hebben op uw proces. U zult de toekomstige stand van uw proces begrijpen, essentieel voor uw succes, en de risico’s en inefficiënties zien die uw team moet overwinnen.

S&OP Boot Camp

Daadwerkelijke verkoop & operationele planning is net zo ongrijpbaar als dat deze sterk is en vereist zorgvuldige uitvoering en begeleiding. S&OP Boot Camp begeleidt uw team door een compleet S&OP oefenproces, vanaf het begin van de vraagplanning tot aan aanbodbeperkingen, gap-analyse en uitvoeringsbesluiten. Wanneer dit proces is vastgesteld, zal uw team de vraag en het aanbod kunnen koppelen aan strategische doelstellingen, hiermee de hoogst haalbare flexibiliteit en concurrentiepositie bewerkstelligend.
  • Audit van vraagplanningsproces t.b.v. efficiëntie en beste handelswijze
  • Identificatie uitdagingen en strategieën supply kant
  • Coachen van team tijdens oefen S&OP proces om inefficiënties te elimineren
  • Identificeren belangrijkste prestatie indicatoren om succes of lange termijn te meten.
Aan het einde van het S&OP Boot Camp, heeft uw team een duidelijk gedefinieerd en herhaalbaar proces voor het uitvoeren van een maandelijks S&OP proces. U zult in positie zijn om uw proces uit te breiden naar uw klanten en leveranciers. Hiermee geeft u uw bedrijf een groot voordeel op de markt. Om succesvol te zijn moeten de S&OP processen gebouwd worden op gedegen vraag en aanbod planning. John Galt biedt adviserende diensten om deze essentiële basis te leggen: Demand Planning Consulting - Vaststellen van een stevige basis voor vraag gedreven S&OP Forecastability Analysis – beleid dat teams zich ontwikkelen en verbeteren van de winstgevendheid John Galt is here as your long term S&OP partner. Contact us to learn more about our services.